Künye

Şirket Bilgileri


Unvanı :    KAYA TELEVİZYON VE RADYO YAYINCILIK A.Ş.
Logo/Çağrı İşareti :    Televizyon (Kent19 TV)
Yayın ortamı :    Uydu ortamı, Kablo ortamı, Karasal ortam
Lisans tipi :  U-TV  K-TV 
Yayın türü :   Tematik / Konusu: Haber
Yazışma adresi :    Karakeçili Mah. Gazi Cad. No: 2/10 19200 Merkez / Çorum
Telefon ve Faks :    0312 455 5555 - 0 312 455 0000 (Santral)
İnternet adresi :    www.kent19.tv
Kayıtlı e-posta adresi (KEP) :   İnfo@kent19.tv

 

Yönetim 


Adı-soyadı :    Halil İbrahim Kaya (İmtiyaz Sahibi)
Posta adresi :    Karakeçili Mah. Gazi Cad. No: 2/10 19200 Merkez / Çorum
Telefon ve Faks :    0532 738 92 02
E-posta adresi :    h_ibrahimkaya@hotmail.com

Adı-soyadı :   İbrahim Eceviş (Genel Müdür)

Posta adresi :    Karakeçili Mah. Gazi Cad. No: 2/10 19200 Merkez / Çorum

Telefon ve Faks :    0532 422 47 75

E-posta adresi :   iecevis@hotmail.com

 

Yazı İşleri


Adı-soyadı :   Murat Bekmezci (Yazı İşleri Müdürü) 
Posta adresi :    Karakeçili Mah. Gazi Cad. No: 2/10 19200 Merkez / Çorum
Telefon ve Faks :    0545 747 12 80
E-posta adresi :  Muratkingk1905@gmail.com

Adı-soyadı :   Yusuf İslam Kaya ( Spor Yönetmeni)
Posta adresi :    Karakeçili Mah. Gazi Cad. No: 2/10 19200 Merkez / Çorum
Telefon ve Faks :    0506 696 52 28
E-posta adresi :  yusufislamkaya@gmail.com