Künye

Şirket Bilgileri


Unvanı :    KAYA TELEVİZYON VE RADYO YAYINCILIK A.Ş.
Logo/Çağrı İşareti :    Televizyon (Kent19 TV)
Yayın ortamı :    Uydu ortamı, Kablo ortamı, Karasal ortam
Lisans tipi :  U-TV  K-TV 
Yayın türü :   Tematik / Konusu: Haber
Yazışma adresi :    Karakeçili Mah. Gazi Cad. No: 2/10 19200 Merkez / Çorum
Telefon ve Faks :    0312 455 5555 - 0 312 455 0000 (Santral)
İnternet adresi :    www.kent19.tv
Kayıtlı e-posta adresi (KEP) :    kent19tv@hs01.kep.tr

 

Sorumlu Müdürler


Adı-soyadı :   Ahmet VAROL (TV)
Posta adresi :    Karakeçili Mah. Gazi Cad. No: 2/10 19200 Merkez / Çorum
Telefon ve Faks :    0312 455 55 00
E-posta adresi :    avarol@kent19.tv

 

İzleyici Temsilcisi


Adı-soyadı :    Gamze Yılmaz (TV) 
Posta adresi :    Karakeçili Mah. Gazi Cad. No: 2/10 19200 Merkez / Çorum
Telefon ve Faks :    0312 455 5555 - 0 312 455 0000
E-posta adresi :    gyilmaz@kent19.tv